3 principy tvoření lepší budoucnosti

Tři principy pro tvoření lepší budoucnosti

Když chceme v životě vzkvétat, potřebujeme se dívat dopředu. Většina lidí žije tak, že má za sebou nějaké zkušenosti a zážitky z minulosti, ke kterým se vědomě vrací. Naváže na ně nevědomá přesvědčení o svých schopnostech, kvalitách a o svém životě. S těmi pak pokračuje dál a tvoří stále to samé. Dnes se zaměříme na tři principy tvoření lepší budoucnosti.

Mějte tvář vždycky natočenou k slunci a všechny stíny padnou za vás…

Walt Whitman

3 PRINCIPY K ÚSPĚŠNÉMU TVOŘENÍ LEPŠÍ BUDOUCNOSTI

1. Nedovolme naší mysli podle minulosti určovat, kdo jsme, jak se cítíme a chováme teď

2. Pamatujme, že když svou identitu stavíme na předchozích špatných zážitcích, nemůžeme tvořit jinou budoucnost.

3. Udělejme za minulostí tlustou čáru. Vybírejme si lepší myšlenky tady a teď.


Zde jsou jednotlivé kroky popsané blíže. Na závěr najdete také příklad ze života: dosažení finanční stability. 

1. POKUD NEKONTROLUJEME SVOJI MYSL, PAK NAŠE MINULOST URČUJE, JAK SE VNÍMÁME TEĎ

 

Podle co se nám povedlo nebo nepovedlo, náš mozek zpětně hodnotí. Automaticky dělá závěry, jestli jsme úspěšní nebo neschopní, takoví nebo makoví.

 

Když ho nebudeme kontrolovat a tyto myšlenky neprověříme, bude to převážně neprospěšný pohled. Na základě uzavřených  minulých událostí a prožitků si o sobě začneme myslet, že tohle jsme my:

 

  • Jsem úplně nemožná/ý
  • Nehodím se pro pěkný vztah
  • Nikdy nezhubnu, letos se mi to zase nepovedlo
  • Vždycky budu smolař 
  • Nejsem dost chytrý/á, hezký/á, hubený/á, 
  • Peníze se mě prostě nedrží

Máme tendenci prodlívat u nepříjemných zážitků a vytvářet negativní přesvědčení o své osobě. To ale nechceme a nemusíme dopustit.

Jak se vidíme, takové tvoříme výsledky

2. KDYŽ SVOU IDENTITU ODVOZUJEME Z MINULÝCH NEZDARŮ, NEMŮŽEME TVOŘIT LEPŠÍ BUDOUCNOST

Vždycky se chováme v souladu s tím , co si o sobě myslíme. Je to přirozené. Těžko mít vystupování vzdělaného člověka, pokud se cítíme hloupě. Člověk nebude působit atraktivně, když si připadá ošklivý.  Pevné zdraví vždycky uniká někomu, kdo si myslí, že je slabý a neduživý. 

 

Pokud se ztotožníme s tím, co nám naše nekontrolovaná mysl nabídla na základě předchozích neúspěchů nebo zakopnutí (jsem smolař, jsem nemožný, tlustý, hloupý nebo věčně bez peněz , mám křehké zdraví), všechny naše budoucí myšlenky a činy nesou tuto neprospěšnou osobní energii (vibraci).

 

A realita bude odpovídat. Náš mozek je nastavený, aby vždycky souhlasil s tím, co si myslíme a přínášel důkazy.  

 

Budeme přitahovat výsledky, které odpovídají tomu, jak sami sebe vidíme.

Díky zaškrábnutí v minulosti se často posuzujeme stále stejně (negativně), jednáme podle toho a realizujeme stejné výsledky jako předtím. Změna v nedohlednu.

 

Jediná cesta ven z téhle smyčky je vědomá práce s myslí.

Negativní sebepojetí, negativní tvorba budoucnosti (Small)

3. OPUSŤME MINULOST. VYBÍREJME SI NOVÉ, LEPŠÍ MYŠLENKY TADY A TEĎ A VYTVOŘÍME LEPŠÍ ZÍTŘEK

Dokonce i záležitosti staré dva tři dny jsou uzavřená kapitola. Co teprve uplynulé měsíce a roky. Ulpívání v minulosti (ať už toužebné nebo ublížené), hnípání se v nezdarech a utápění se ve starých emocích je toxické!

 

Udělejme si laskavost a namalujme za minulostí tlustou čáru. Nejlépe pravidelně, abychom si do své přitomnosti a budoucnosti  netahali emoční břemena, staré myšlenkové vzorce a negativní energie. 

 

V kterémkoli okamžiku se můžeme rozhodnout, že něco chceme jinak. Můžeme začít myslet a cítit se tak, jak si přejeme žít zítra. Představovat si sebe v souladu s tím, co chceme dosáhnout. 

 

Dnešní pozitivní myšlenky vytvoří náš zítřek.

 

Lepší sebeimage tvoří lepší budoucnost

JAK NA TO V PRAXI: Jak dosáhnout finančního zabezpečení

Řekněme, že je začátek roku. Rozhodneme se, že  chceme dosáhnout finančního zabezpečení a jistoty.  

 

 

Nebudeme se přitom ohlížet zpět. 

Hodnotit, jestli a proč se nám to předtím nepovedlo. Litovat se, že máme dluhy. Nimrat se v křivdách, proč nám nezvedli plat.  Odhodláme se záměrně změnit svůj dosavadní mentální postoj: „peněz není nikdy dost“.

 

 

Vědomě se zastavíme a položíme si otázky:

 • Kým se musím stát, abych dosáhl finančního zajištění? 
 • Jak se potřebuju cítit a myslet, aby peníze nebyly problém a a plynuly do mého života?
 • Jak se budu chovat ve chvíli, kdy budu mít finanční stabilitu?
 • Jaké neprospěšné myšlenky ohledně peněz můžu propustit?

 

Mysl je mocná. Můžeme si kdykoli začít vizualizovat sebe jako někoho, kdo:

 • je schopen dobře se finančně zabezpečit
 • má zdravý vztah k penězům
 • věří, že hojnost je tady pro všechny – když jeden ukrojí z koláče neznamená, že druhým ubyde

 

Najdeme (a třeba i napíšeme, namalujeme nebo nahrajeme) si žádoucí obrazy a myšlenky. Ty pak budeme vědomě nacvičovat: 

 

Mnohokrát denně se k nim vracet (klidně na jednu dvě minuty). V hlavě si promítneme krátký film, kde v hlavní roli prožíváme příjemnou situaci ohledně financí. S emocemi, tělesnými pocity, do detailu. Zvykáme tak mozek na jinou realitu. Zvyšujeme svůj osobní finanční termostat na příjemnější teplotu. 

 

 

Zároveň budeme krok po kroku opravovat stará nefungující přesvědčení: 

 

Když příjde myšlenka: „nikdy nebudu mít dost“, jenom si ji uvědomím. Netrestám se za ni. Řeknu si: „Tohle je překonaný vzorec, který nefungoval a hojnost mi nepřinesl. Teď si vybírám myšlenku, že je dost pro všechny a můžu žít v dostatku.“ A připomínám si to. Dokud se s tím mozek neztotožní. 

 

 

Naučíme mysl přijímat dílčí úspěchy.

Pokaždé, když se povede byť i jen drobnost (najdu na chodníku padesátikorunovou minci, velká sleva na zboží, které potřebuji), uvědomím si, že se mi právě podařilo zhmotnit si peníze. 

 

 

Kvalita a našich myšlenek a výsledky se budou postupně zlepšovat. 

Tím o sobě začneme smýšlet jinak. Naše lepší vnímání sebe sama povede k chování, které přitáhne lepší výsledky.  A spirála se může začít odvíjet nahoru :). 

 

 

 

Stejný postup funguje na jakoukoli jinou oblast života. 

Vyzkoušejte to a dejte mi v komentáři vědět, jak se vám v praxi daří.  

 

Zaujal vás příspěvěk?  

Získejte další inspiraci přímo do svého inboxu.

Nové články e-mailem

  Leave a Reply

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *