Komu dovolujeme vládnout našim emocím.

Emoční škála – Víte, kde jste a jak to ovlivňuje vaši schopnost žít lépe?

Lidská emoční škála je široká. Každá úroveň má svou energetickou vibraci. To, v jakých se nacházíme emocích ovlivňuje naši celkovou osobní vibraci. Když ji umíme udržovat dlouhodobě vysoko, dokážeme doslova tvarovat svoji realitu a žít lépe. 

Čím výš jsme na emoční škále, 

tím výše je naše osobní vibrace (=energie),

tím otevřenější je naše vědomí 

a stoupá naše schopnost

tvořit a žít život, jaký si přejeme. 

KAŽDÝ STUPÍNEK EMOČNÍ ŠKÁLY MÁ URČITOU VIBRACI. PODÍVEJME SE, CO KTERÁ EMOCE VNÁŠÍ DO NAŠEHO ŽIVOTA.

Dr. Hawkins byl uznávaným duchovním učitelem a takto seřadil emoce seřadil podle jejich vibrace a dopadu na náš život:

Poznejme své emoce a tvořme lepší život

Vše pod úrovní Odvahy (200) zahrnuje převážně destruktivní emoce. 

Člověk potřebuje čerpat energii z vnějšku, od druhých lidí. Sám netvoří. Pokud bychom věřili internetu, nachází se zde 85% lidstva (!). 


Když se nabereme Odvahy, zvedneme se a jdeme vstříc změně. Člověk sám začíná generovat energii a vyzařuje ji do okolí. Převládnou konstruktivní  emoce. 


Na úrovni Lásky (500) přichází další zlom – prožívání a vyzařování nepodmíněné lásky ke všemu, co existuje. Končí zde vláda racionální analytické mysli a rozumové inteligence.


Ale pojďme po pořádku….. 

NEJNIŽŠÍ VIBRACI MÁ EMOCE STUDU. STYDÍME-LI SE ZA SEBE, POPÍRÁME SVOJE PRÁVO NA ŽIVOT A EXISTENCI.

Stud s sebou nese pocity zahanbení, zavržení, totálního pokoření (například u oběti znásilnění). Nacházet se trvale v tomto duševním stavu se rovná nesnesitelnému peklu.  Nic si nezasloužím.  Jsem zavrženíhodný, ubohý. Krutost k sobě i k jiným.  Jsem nic. Jako člověk neexistuji. 

Hanba a stud je jen těsně nad totální vibrační nulou – vnitřní smrtí, kde nežiji, jen vegetuji.

 

POCIT VINY PŘINÁŠÍ ODSUZOVÁNÍ SEBE SAMA. SELHÁNÍ A NEDOSTATEČNOST.

Jsem-li něčím vinen, vnímám život jako zlý a trestající.  Jsem obětí vnějších okolností. Ještě pořád jsem nula, nezasloužím si nic dobrého a tak se podle toho chovám. Moje nastavení přináší do života přesně stejný typ prožitků => trpím a zasloužím si trest. Sebepoškozování a sebetrestáni. 

 

Poznejte své emoce - žal

APATIE ZNAMENÁ REZIGNACI NA ŽIVOT. NIC NEMÁ SMYSL, NIKDO MI NEMŮŽE POMOCI.

Touha po čemkoli je mrtvá. Všechno je marné, nastupuje lhostejnost a otupělost. Nemám vůli k životu. Pociťuji depresi a beznaděj. Vnitřní prázdnota. Předstírám slabost, aby mi nikdo nemohl ublížit ještě více. Jsem skutečnou obětí.

ŽAL NESE ZNAKY SEBELÍTOSTI A TOUHY PO ZÁCHRANĚ A ÚTĚŠE.

Patří sem pocit ztráty, zrady, zoufalství, zlomené srdce a zraněná duše. Často je provázen přecitlivělostí, dramatičností až hysterií. Pláč je účinnou zbraní oběti. Věřím, že někdo jiný má moc můj život změnit k lepšímu. Utápím se v pasivní sebelítosti. Pořád ale lepší projevit smutek, než necítit pod apatickou vrstvou nic. 

 

STRACH DĚLÁ ZE SVĚTA ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ A NEBEZPEČNÉ MÍSTO.

Zažíváme starosti, obavy, úzkost, děs, paniku, podezřívavost, nervozitu, plachost. Vždy je přítomno nízké sebevědomí. Často ústí v agresivitu, přehnané obhajování se, závislost, manipulaci. Strach se může vztahovat ke konkrétní situaci, nebo ovlivňovat náš celkový postoj k životu.

 

Strach dělá ze světa život ohrožájící a nebezpečné místo.

TOUHU ZAŽÍVÁME JAKO NEDOSTATEK NĚČEHO, CO BYCHOM VELMI CHTĚLI.

Když toužíme, vycházíme z pocitu nedostatku (něco chceme, ale nemáme a pravděpodobně mít nemůžeme). Nejde zde o radostné očekávání.  Mírnější forma „nezasloužím si“.  Naplnění mé touhy závisí na vnějších vlivech. Vědomí je uzavřené. Blokuji si hojnost.

 

VZTEK MĚNÍ OBĚŤ V TYRANA. ZA NEÚSPĚCH A NENAPLNĚNÍ VINÍME OKOLÍ.

Hněv, vztek, zlost, výbušnost, hrubost, nenávist, zášť,  žárlivost, zuřivost, , pomstychtivost, vyhrožování, manipulace, kritičnost, odsuzování, , zatrpklost. Agrese směřuje ven a vychází z vlastní bezmoci


Podprahově závidím, že druzí mají, co chci já, a já na to nedosáhnu. Z toho plynou pocity vlastní nedostatečnosti,  nenávist k sobě, strachy, pochyby a  vnitřní prázdnota,

PÝCHA PRAMENÍ Z POSUZOVÁNÍ. ŽIVOT JE NEKONEČNÝ BOJ O MÍSTO NA SLUNCI.

Srovnávám a posuzuji, mám strach, aby mě druzí nepřekonali. Vnitřně znehodnocuji a neguji všechno, s čím se venku potkám.  Stagnace osobního vývoje. Opovržení, pohrdání, do podvědomí zasunutá vlastní nedostatečnost. 

Zažívám vnitřní ztuhlost, neschopnost se uvolnit a radovat se. Prodlévání v minulosti, osamocení.  Je to ale o stupínek lepší duševní stav než hněv, strach, smutek nebo apatie!

ODVAHA JE RODÍCÍ SE TOUHA PO ZMĚNĚ.

Stále prožívám strach, ale snažím se jej pochopit, zpracovat a překonat. Hledám vnitřní sílu a hodnotu. Probouzí se důvěra v sebe i v život. Emoce jsou na hranici mezi křečovitým tlakem a svobodným proudem života. Nalézání sebe sama, seznamování se vlastní vnitřní silou. 

 

Jak se díváme na svět

NEUTRALITA OTEVÍRÁ VĚDOMÍ. VZNIKAJÍCÍ DŮVĚRA V SEBE A ŽIVOT.

Zažívám uvolnění. Neutralita otevírá nové možnosti a cestu k nastolení důvěry ve svět a vlastní schopnosti. Poprvé mohu vystoupit z role pasivní oběti okolností. 

 

OCHOTA, OTEVŘENOST PŘEKONÁVÁ HRANICE EGA, NESE SPOLUPRÁCI.

Na tomto stupni se rozvíjí naděje a optimismus. Mění se vnitřní postoj k světu:  Já si zasloužím i ostatní si zaslouží. Svět je obecně dobrý. 

 

PŘIJETÍ JE STUPNĚM, NA KTERÉM OPOUŠTÍME VEŠKERÉ POSUZOVÁNÍ.

Princip tolerance, soucitu, přátelství. Objevuje se odpuštění, pochopení, vnímavost, empatie. Nemám pnutí z posuzování a srovnávání. Nehodnotím,  jestli je něco dobré nebo špatné, ale prostě si to užívám tak, jak to je. 

 

VNITŘNÍ MOUDROST NASTOLUJE HLUBOKÉ POZNÁNÍ A MYŠLENÍ SRDCEM.

Život je smysluplný. Vládcem není kritické a analytické myšlení a rozum, převládne myšlení srdcem.  Objektivita a porozumění principům života.

LÁSKA JE PRŮLOM. PROVÁZÍ JI ÚCTA K DRUHÝM, K SOBĚ I ŽIVOTU.

Odhalení, že život je naplněn láskou, pocit blaha, štěstí. Změna vnitřního nastavení. Opouštím staré vzorce, spojuji se s vlastní duší, lidstvím a vesmírem.  Vibrace přátelské k životu. 

Propojení s vlastní duší a lidstvím

TICHÁ VNITŘNÍ RADOST DÁVÁ ŽIVOTU HLUBOKÝ SMYSL, VŠE DO SEBE ZAPADÁ

Žiju s pocitem vyrovnanosti a v radosti ze života, vnímám lásku a řád ve všem. Čistá energie radosti přeplňuje nitro a

proudí ven. Nachází se zde hluboká vnitřní síla, neboli přirozená moc.

 

KLID A MÍR VNÁŠÍ HLUBOKÝ POKOJ, SPLYNUTÍ S ŽIVOTEM BEZ OTÁZEK

Nemám otázky, nic neočekávám. Všechno je, smíření v lásce a radosti, vše je dobře tak, jak to je, energie se

koncentruje uvnitř v centru duše, neuniká ven. Nacházím se na hranici osvícení, kterému zatím brání přítomnost analytického rozumu. 

OSVÍCENÍ = ČISTÉ VĚDOMÍ

Splynutí s jednotou. Život a všechno pouze je. Slovy nepopsatelná úroveň bytí, vyzařování a vnímání.  

Splynutí s jednotou


Popisy jednotlivých emocí byly vytvořeny s pomocí materiálu Andrey Homolové

Zaujal vás příspěvěk?  

Získejte další inspiraci přímo do svého inboxu.

Nové články e-mailem

    Leave a Reply

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *